Skip to content

Om mig

Mona Wolvén

Jag heter Mona Wolvén och är legitimerad fysioterapeut sedan 2002, utbildad vid Karolinska Institutet med en specialistexamen i mental hälsa. Därutöver har jag en grundutbildning i psykoterapi från Linköpings Universitet och är certifierad lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom Mindfulness Center på Brown University, USA. Detta efter en övergång från Center for Mindfulness på University of Massachusetts som är den läroanstalt där MBSR-programmet utvecklades. Utöver de aktiviteter som du kan ta del av på den här sidan är jag huvudsakligen verksam på Tavastkliniken i Region Stockholm. 

Efter anställning inom bland annat vård i livets slutskede och primärvården har jag sedan tio år tillbaka inriktat mig uteslutande på mental hälsa och rehabilitering av stressrelaterade besvär i olika former. Jag har ett traumainformerat arbetssätt och är dedikerad ett kontinuerligt lärande inom de fält där jag är verksam. Det innefattar också fördjupning i normernas stora påverkan på indvidens hälsa. 

I mitt arbete motiveras jag av att stödja människor till en ökad respekt för och varsamhet med kroppen som en del av naturen. Min egen livsväg har bidragit till mitt intresse för existentiellt utforskande och meditation som sedan femton år tillbaka varit ett stort stöd i livet. 

loggor
SLOT7634 (3)

 

Om begreppet bodyfulness

Bodyfulness kan beskrivas som en form av kontemplativ utövning, vilket skiljer den från renodlad träning av kroppskännedom. Här är den fysiska kroppen vägen in i en varsam meditation som förvisso är gedigen och seriös, men samtidigt inte hård och tvingande. Bodyfulness omfattar ett icke-dömande förhållningssätt till de kroppsliga processerna med plats för lekfullhet och har en orientering mot hjälpsamma handlingar.

Sedan mindfulnessmeditationen blev etablerad i sekulära sammanhang i väst har den i hög grad kommit att handla om tankevärlden och vår kognitiva kapacitet. Bodyfulness är ett försök att föra tillbaka utövningen närmare sitt ursprung, där fokus ligger på ett utforskande av kroppen som en del av naturen. I mina erbjudanden till dig ligger bodyfulness som ett fundament och som en alternativ förståelse av innebörden av mindfulness.