Skip to content

Om mig

Mona Wolvén

Jag heter Mona Wolvén och är legitimerad fysioterapeut sedan 2002, utbildad vid Karolinska Institutet med en specialistexamen i mental hälsa. Därutöver har jag en grundutbildning i psykoterapi från Linköpings Universitet och är certifierad lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom Mindfulness Center på Brown University, USA. Utöver de aktiviteter som du kan ta del av på den här sidan är jag huvudsakligen verksam på Tavastkliniken i Region Stockholm. 

Efter anställning inom bland annat vård i livets slutskede och primärvården har jag sedan tio år tillbaka inriktat mig uteslutande på mental hälsa och rehabilitering av stressrelaterade besvär i olika former. Jag har ett traumainformerat arbetssätt och är dedikerad ett kontinuerligt lärande inom de fält där jag är verksam. 

I mitt arbete motiveras jag av att stödja människor till en ökad respekt för och varsamhet med kroppen som en del av naturen. 

loggor