Skip to content

Om mig

Mona Wolvén

Jag heter Mona Wolvén och är leg/mag fysioterapeut sedan 2002, utbildad vid Karolinska Institutet och specialiserad i mental hälsa. Därutöver har jag en grundutbildning i psykoterapi från Linköpings Universitet och är certifierad lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom Mindfulness Center på Brown University, USA. Min egen meditationsutövning har formats av lärare från bl.a. Gaia House, Insight Meditation Society och Spirit Rock. Utöver de aktiviteter som du kan ta del av på den här sidan är jag huvudsakligen verksam på Tavastkliniken i Region Stockholm. 

Efter anställning inom bland annat vård i livets slutskede och primärvården har jag sedan tio år tillbaka inriktat mig uteslutande på mental hälsa och rehabilitering av stressrelaterade besvär i olika former. Jag har ett traumainformerat arbetssätt och är dedikerad ett kontinuerligt lärande inom de fält där jag är verksam. 

I mitt arbete motiveras jag av att stödja människor till en ökad respekt för och varsamhet med kroppen som en del av naturen. 

loggor