Skip to content
10_quote icon (1)

Enda sättet på vilket du kan förändra vad du känner är att medvetandegöra dina inre upplevelser och lära dig att bli vän med det som pågår inom dig.

BESSEL VAN DER KOLK

Välkommen hit

Ibland kräver livet av oss att distansera våra kroppar för att vi ska ta oss igenom svåra skeenden. Ibland är det vistelsen i en värld som ständigt uppmanar oss att fokusera på tankarnas mål i framtiden istället för på upplevelsen i nuet som gör att vi får svårt att känna in kropp och känslor.

På vår väg kan vi behöva stödet av trygga sammanhang för att påbörja resan tillbaka hem till oss själva. En tillräckligt god kontakt med kroppen krävs också för att vi ska kunna stärka toleransen av känslorna som signalerar våra behov och etablera en vänligare relation till oss själva. Inriktningen du hittar här baseras på fysioterapi för mental hälsa, samtalsterapi och bodyfulness.

LEAF 1

Arbetssätt

Individuellt

I våra individuella möten kombineras samtal med olika behandlingsmetoder anpassade efter din situation. Mina erbjudanden på den här sidan fokuserar bland annat på förebyggande och upprätthållande behandling samt på dig som bor i en annan del av landet och vill träffa mig på digital väg.

Grupp

Med stor respekt för våra personliga omständigheter och förutsättningar lägger jag samtidigt ett stort värde vid gruppen för stöd, inspiration och läkning. I alla erbjudna aktiviteter och behandlingsinsatser är kroppen och känslorna centrala delar i utforskandet av nya sätt att se. 

Tyst retreat

En period i en trygg och guidad tystnad kan vara ett kraftfullt sätt för oss att att komma i kontakt med och höra oss själva. De retreater vi erbjuder har också stort fokus på införlivandet av förhållningssätt och utövning som stödjer en större varsamhet med oss själva i vardagen hemma.

Gemenskap

Välkommen till vår gemenskap! Här kan du lista dig för utskick av nyhetsbrev med inbjudningar till meditationskvällar, kurser, retreats och annan inspiration till stöd för starten på eller upprätthållandet av hjälpsam utövning såväl på egen hand som tillsammans med andra. 

Träd
LEAF 3

Ljudfiler

Meditation 

Ta del av guidade övningar av meditation och kroppsmedvetandeträning. Inspelningarna är enkla och intialt skapade för mina gruppdeltagare och patienter, men nu tillgängliga för alla intresserade.

LYSSNA

Reflektion

Ta del av teoretiska föredrag som legat till grund för reflektioner under några av våra tidigare meditationskvällar. Tanken med tankarna är att inspirera till egen reflektion och självomhändertagande. 

LYSSNA

PORTRÄTT

Om Mona

Jag som driver verksamheten heter Mona Wolvén. Jag är legitimerad fysioterapeut med en specialistexamen i mental hälsa utbildad på Karolinska Institutet och yrkesverksam sedan 2002.

Parallellt med egen kontinuerlig fördjupning i meditation och existentiellt utforskande, så omfattar mina vidareutbildningar bl.a. en grundutbildning i psykoterapi och certifiering som lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom Mindfulness Center på Brown University och UMASS Memorial i USA. 

Jag har ett traumainformerat arbetssätt med stor respekt för kontextens och normernas inverkan på individens hälsa. 

LEAF 2

Bodyfulness kan beskrivas som en kontemplativ utövning med sin bas i kroppen. Den omfattar ett icke-dömande förhållningssätt till de kroppsliga processerna med plats för lekfullhet och har en orientering mot hjälpsamma handlingar. Bodyfulness vill föra mindfulnessutövningen från en fokusering på tankevärlden tillbaka hem till kroppen som en del av naturen. 

LÄS MER HÄR

Aktuella datum

 Meditationskvällar

Nytt schema för höstens meditationer ligger nu ute. Nästa träff mån 26/9.

TYST RETREAT

Preliminärt datum för vår nästa helgretreat är 12-14 maj 2023. 

FÖRFRÅGNINGAR

Välkommen att maila mig på info@bodyfulness.se