Skip to content
10_quote icon (1)

Enda sättet på vilket du kan förändra vad du känner är att medvetandegöra dina inre upplevelser och lära dig att bli vän med det som pågår inom dig.

BESSEL VAN DER KOLK

Välkommen hit

Ibland kräver livet av oss att distansera våra kroppar för att vi ska ta oss igenom svåra skeenden. Ibland är det vistelsen i en värld som ständigt uppmanar oss att fokusera på tankarnas mål i framtiden istället för på upplevelsen i nuet som gör att vi får svårt att känna in kropp och känslor. Med grund i fysioterapi för mental hälsa, samtal och mindfulness-baserade insatser arbetar vi tillsammans för att underlätta din resa hemåt igen.

Mindfulness-baserade interventioner (MBI)

Fysioterapi för mental hälsa

Meditation

Samtal

LEAF 1

Arbetssätt

Individuellt

I våra individuella möten kombineras samtal med olika behandlingsmetoder anpassade efter din situation. Mina erbjudanden på den här sidan fokuserar bland annat på förebyggande och upprätthållande behandling samt på dig som bor i en annan del av landet och vill träffa mig på digital väg.

Grupp

Med stor respekt för våra personliga omständigheter och förutsättningar lägger jag samtidigt ett stort värde vid gruppen för stöd, inspiration och läkning. I alla erbjudna aktiviteter och behandlingsinsatser är kroppen och känslorna centrala delar i utforskandet av nya sätt att se. 

Tyst retreat

En period i en trygg och guidad tystnad kan vara ett kraftfullt sätt för oss att att komma i kontakt med och höra oss själva. De retreater vi erbjuder har också stort fokus på införlivandet av förhållningssätt och utövning som stödjer en större varsamhet med oss själva i vardagen hemma.

Gemenskap

Välkommen till vår gemenskap! Här kan du lista dig för utskick av nyhetsbrev med inbjudningar till meditationskvällar, retreats och andra möjligheter att fortsätta din utövning tillsammans med andra. 

Träd
LEAF 3

Ljudfiler

Meditation 

Ta del av guidade övningar av meditation och kroppsmedvetandeträning. Inspelningarna är enkla och intialt skapade för mina gruppdeltagare och patienter, men nu tillgängliga för alla intresserade.

LYSSNA

Reflektion

Ta del av teoretiska föredrag som legat till grund för reflektioner under några av våra tidigare meditationskvällar. Tanken med tankarna är att inspirera till egen reflektion och självomhändertagande. 

LYSSNA

Om Mona

Jag som driver verksamheten heter Mona Wolvén. Jag är legitimerad fysioterapeut med en specialistexamen i mental hälsa utbildad på Karolinska Institutet och yrkesverksam sedan 2002.

Parallellt med egen kontinuerlig fördjupning i bl.a. insiktsmeditation, så omfattar mina vidareutbildningar en grundutbildning i psykoterapi och certifiering som lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom Mindfulness Center på Brown University och UMASS Memorial i USA. 

Jag har ett traumainformerat arbetssätt med stor respekt för kontextens och normernas inverkan på individens hälsa. 

LEAF 2

Bodyfulness kan beskrivas som en kontemplativ utövning med sin bas i kroppen. Den omfattar ett icke-dömande förhållningssätt till de kroppsliga processerna med plats för lekfullhet och har en orientering mot hjälpsamma handlingar. Bodyfulness vill föra mindfulnessutövningen från en fokusering på tankevärlden tillbaka hem till kroppen som en del av naturen. 

Aktuella datum

 Meditationskvällar

Välkommen att delta i salen eller online. Nästa träff mån 24 april.
 

 

 

 

FÖRFRÅGNINGAR

 

Välkommen att maila mig på info@bodyfulness.se