Skip to content

Individuella besök

Digitalt eller fysiskt

Jag erbjuder utöver mitt arbete i Region Stockholm i en begränsad utsträckning även privat kontakt individuellt om dina behov ligger utanför ramen för sjukvården eller om du bor i en annan del av landet och vill träffa mig på digital väg. Min inriktning är fysioterapi för mental hälsa med det förtroliga samtalet som en bärande del i arbetet. Vår kontakt inleds med en bedömning på en till tre träffar då vi avgör om det jag kan erbjuda är lämpligt för dig. Insatserna består av en kombination av flera olika metoder och förhållningssätt, men med kroppen och känslorna i fokus. 

Det är en viktig del i alla mina erbjudanden att fastställa när mitt arbetssätt inte bedöms att kunna gynna dig, vare sig detta angår individuella besök eller gruppdeltagande, för att det inte ska riskera att påverka dig på ett ohjälpsamt sätt. 

Ett individuellt arbete tillsammans med mig kan bland annat grunda sig i ditt behov av stöd vid stressrelaterad ohälsa i olika former inklusive upprätthållande av de strategier du fått med dig under tidigare behandlingar. 

Intresseanmälan

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av en individuell kontakt med mig eller har frågor om min verksamhet. Notera att det här formuläret inte är krypterat, varför jag ber dig att utelämna känsliga uppgifter. Personuppgifterna hanteras i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).