Skip to content
MECK

Meditation

Här kommer du snart att hitta guidade övningar för träning av meditation, mindfulness och kroppsnärvaro. Inspelningarna är enkla och initialt skapade för mina patienter och gruppdeltagare, men är nu tillgängliga för alla intresserade. Filerna får fritt laddas ner och spridas icke-kommersiellt med tacksamhet för referens till denna sida om så görs.