Skip to content

Guidning av meditation och fysioterapi

Här kommer du snart att hitta guidade övningar för träning av meditation och fysioterapi för mental hälsa. 

Inspelningarna är enkla och initialt skapade till mina gruppdeltagare och patienter men blir nu tillgängliga för alla intresserade. Notera att hemövning i behandling eller i mina grupper föregås av bland annat teoretisk kunskap och praktisk övning tillsammans vilket underlättar förståelsen för och användningen av ljudfilerna.