VERKSAMHETEN

Kortfattat kan målet med verksamheten sammanfattas med min önskan att stödja dig i processen att lära känna din kropp och ditt sinne bättre för att du därigenom ska kunna utveckla en tryggare relation till dig själv och världen omkring dig. De erbjudna insatserna har sin bas i ett helhetsperspektiv med fokus på att öka 
medvetenheten om, förståelsen för och tilliten till kroppens röst. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp och riktar sig till både privatpersoner och företag. 


Läs mer >> 

LJUDFILER

Genom länken nedan hittar du till ett bibiotek med ljudfiler tänkta att underlätta det egna utövandet av mindfulness/MBSR, självmedkänsla och  kroppsmedvetande-träning. 

Läs mer >>

OM MONA 

Jag som driver 
verksamheten heter
Mona Gradin Wolvén. Jag har en 
specialistexamen i 
fysioterapi inom fältet mental hälsa och är grundutbildad psykoterapeut (steg1)  med integrativ inriktning. 
Därutöver har jag med bas i ett eget etablerat 
meditationsutövande  vidareutbildat mig till mindfulness-/
MBSR-lärare genom Center for Mindfulness at the University of Massachusetts Medical School i USA och har tillåtelse att leda MBSR-program. 

Läs mer >>

AKTUELLT
 

- Donationsbaserade meditationstillfällen,  nästa gång tors 30/1. 
Anmälan: info@bodyfulness.se

- Dagsretreat på Södermalm nästa gång 15/4 kl. 09:30 - 15:30. Anmälan: HÄR

- Mindfulness, a silent retreat 2020:
3-6 september på Barnens Ö i Stockholms skärgård. 
Mer info är på ingång!
Följ gärna maillistan:  info@bodyfulness.se