VERKSAMHETEN

Med många års erfarenhet av arbete inom fältet för stressrelaterad och psykisk ohälsa vill jag stödja dig till ett ökat självomhändertagande utifrån dina specifika förutsättningar. De erbjudna insatserna har sin bas i ett helhetsperspektiv med fokus på att stärka medvetenheten om, förståelsen för och tilliten till kroppens röst. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp och riktar sig till privatpersoner och företag. 

Läs mer >>

KLICKA HÄR FÖR NYHETSBREV!

ONLINE 

Nu finns möjlighet att delta vid såväl gruppträffar som individuella besök online.  

Läs mer >>


LJUDFILER

Genom länken nedan hittar du till ett bibiotek med ljudfiler tänkta att underlätta det egna utövandet av mindfulness/MBSR, självmedkänsla och  kroppsmedvetande-träning.

Läs mer >>

OM MONA 

Jag som driver 
verksamheten heter
Mona Gradin Wolvén. Jag har en 
specialistexamen i 
fysioterapi inom fältet mental hälsa och är grundutbildad psykoterapeut. 
Därutöver är jag certifierad lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom  Mindfulness Center på Brown University och UMASS Memorial, där ursprunget till MBSR-programmet finns att hitta.


  Läs mer >>

AKTUELLT

- Landa Online: 
16 pass med 5 olika lärare live över zoom.

 

- Donationsbaserade meditationskvällar,  nästa gång tors 12/11 kl. 17:30 - 19:00. Anmälan (zoom eller sal på Södermalm): info@bodyfulness.se

- Dagsreterat på Tyresö Slott,
söndag 1/11 kl. 09:00-16:00. Mer information HÄR.


- Body of Belonging, ett nytt stödprogram start februari 2021. 


KLICKA HÄR FÖR NYHETSBREV!