VERKSAMHETEN

Med många års erfarenhet av arbete inom fältet för stressrelaterad och psykisk ohälsa vill jag stödja dig till ett ökat självomhändertagande utifrån dina specifika förutsättningar. De erbjudna insatserna har sin bas i ett helhetsperspektiv med fokus på att stärka medvetenheten om, förståelsen för och tilliten till kroppens röst. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp och riktar sig till privatpersoner och företag. 
Läs mer >>

ONLINE 

Nu finns möjlighet att delta vid såväl gruppträffar som individuella besök online. Under april månad erbjuder jag ett större antal tillfällen för meditation i grupp över zoom helt kostnadsfritt. 

Läs mer >>

LJUDFILER

Genom länken nedan hittar du till ett bibiotek med ljudfiler tänkta att underlätta det egna utövandet av mindfulness/MBSR, självmedkänsla och  kroppsmedvetande-träning.

Läs mer >>

OM MONA 

Jag som driver 
verksamheten heter
Mona Gradin Wolvén. Jag har en 
specialistexamen i 
fysioterapi inom fältet mental hälsa och är grundutbildad psykoterapeut. 
Därutöver har jag med bas i ett eget etablerat
meditationsutövande  vidareutbildat mig till mindfulness-/
MBSR-lärare genom UMASS Memorial och Brown Mindfulness Center i USA, där utsprunget till programmet mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) finns att hitta.  
Läs mer >>

AKTUELLT

- Kostnadsfria meditationsträffar online
 

- Donationsbaserade meditationskvällar,  nästa gång fre 12/6.

- Dagsreterat på Tyresö Slott: UPPSKJUTEN OCH MER INFO KOMMER!

- Mindfulness, a silent retreat 2020:
is relocated from Barnens Ö to Zoom. More info to come!


Följ gärna maillistan:  info@bodyfulness.se