VERKSAMHETEN

Med många års erfarenhet av arbete inom fältet för stressrelaterad och psykisk ohälsa vill jag stödja dig till ett ökat självomhändertagande utifrån dina specifika förutsättningar. De erbjudna insatserna har sin bas i ett helhetsperspektiv med fokus på att stärka medvetenheten om, förståelsen för och tilliten till kroppens röst. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp och riktar sig till privatpersoner och företag. 

Läs mer >>

KLICKA HÄR FÖR NYHETSBREV!

ONLINE 

Nu finns möjlighet att delta vid såväl gruppträffar som individuella besök online.  

Läs mer >>


LJUDFILER

Genom länken nedan hittar du till ett bibiotek med ljudfiler tänkta att underlätta det egna utövandet av mindfulness/MBSR, självmedkänsla och  kroppsmedvetande-träning.

Läs mer >>

OM MONA 

Jag som drive
verksamheten heter
Mona Gradin Wolvén. Jag har en 
specialistexamen i 
fysioterapi inom fältet mental hälsa och en grundutbildning i psykoterapi. Därutöver är jag certifierad lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom  Mindfulness Center på Brown University och UMASS Memorial, där ursprunget till MBSR-programmet finns att hitta.


  
Läs mer >>

AKTUELLT

- Bodyfulness Online
startar 18 februari. 
 

- Donationsbaserade meditationskvällar,  nästa gång fredag
16/4 kl. 17:30-19:00. Anmälan hittar du HÄR


KLICKA HÄR FÖR NYHETSBREV!