Skip to content
kate-hliznitsova-AE2_FndDfAU-unsplash

Reflektion

På den här sidan kommer du att kunna ta del av några av de teoretiska reflektioner som utgjort teman under våra meditationskvällar genom åren. Förhoppningen är att de tankar som delas här kan bidra till inspiration i din utövning av bodyfulness och vara ett stöd i ditt självomhändertagande i stort.