Skip to content
Meditaiton

Reflektion

Snart kommer du att på denna sida kunna ta del av några av de teoretiska reflektioner som utgjort teman under våra meditationskvällar genom åren. Förhoppningen är att de tankar som delas här blir ett bidrag till reflektion kring och inspiration till din utövningen av meditation och bodyfulness. En meditationspodd i microformat!