Skip to content

Meditationskvällar 

Välkommen till en gemenskap med inriktning på sekulär meditationsutövning i kombination med inspiration hämtad ur de äldre traditioner som ligger till grund för bl.a. MBSR och MBCT. Det är hjälpsamt om du sedan tidigare har en grundläggande förståelse för meditation och mindfulness, men alla intresserade är välkomna. 

Träffarna har vuxit fram ur mina tidigare gruppdeltagares önskemål om en fortsatt utövning i gemenskap. Här får du möjlighet att tillsammans med andra fördjupa din utövning av bodyfulness och meditation på dina ekonomiska villkor och oberoende av var i landet eller världen du bor, eftersom alternativet att delta online finns.

46479983_2498829876810440_2317109464345346048_o

Meditationssalen

ligger på Södermalm i Stockholm, men du har också möjlighet att delta vid våra träffar över Zoom vart du än befinner dig. Detaljerad information ges deltagarna innan träffen. Maila mig om frågor finns: info@bodyfulness.se

Om kostnaden

Vi lever i en tid när vi är vana vid fasta priser och att vi inte kan ta del av det vi inte har råd att betala. Vid våra gemensamma träffar ser det ekonomiska paradigmet lite annorlunda ut. Delar av mina erbjudanden är helt kostnadsfria medan meditationskvällarna har en fri kostnad, vilket innebär att de inte är gratis men att du själv bestämmer värdet med inkännande av just dina möjligheter. 

Förutom att detta upplägg är tänkt att möjliggöra för alla intresserade att vara med, så är det en betoning av att vi ingår i ett större sammanhang där vi är beroende av varandras stöd. 

Det är svårt att ge ett riktpris, eftersom vi alla har så olika förutsättningar, men här är ett exempel avseende just meditationskvällarna: 

– Välgörare: 250 kr och uppåt

– Hela kostnaden: 200 kr 

– Grundkostnad: 150 kr

– Mottagare av stöd: 50 kr och uppåt

Betalningen överförs via Swish, bankgiro eller kontant på plats. 

Kvällens struktur

Kvällen inleds med träning av kroppsnärvaro i rörelse för att landa i rummet där vi är. Därefter erbjuds en stunds teoretisk reflektion kring något tema knutet till självomhändertagande och utövningen av  meditation. Slutligen går vi in i ett pass av guidad stilla övning. 

Tack för att du som deltar hemifrån via zoom har din kamera påslagen för en ökad känsla av gemenskap och trygghet! 

Träffar hösten 2023

MÅNDAG 30/10 kl. 18:00 – 19:00
LÖRDAG 2/12 kl. 11:00 – 12:30

10_quote icon (1)

Meditation är inte svårt. Det svåra är att komma ihåg att meditera. 

SHARON SALZBERG

Anmälan till nästa träff