Skip to content

Body Of Belonging

Ett stödprogram vid beständig barnlöshet

Body Of Belonging har skapats i syfte att ge dig som är ofrivilligt barnlös en gemenskap där förståelsen för och kunskapen kring din situation är central. Upplägget kan liknas vid ett återhämtningsprogram efter den stress och de förluster som barnlöshet omfattar vare sig du genomgått fertilitetsbehandlingar och/eller missfall eller inte kunnat göra försök alls. Vad som än föregått eller inte föregått din landning här och vilken ålder du än har så är du varmt välkommen hit.

Body Of Belonging är inte ännu en insats i raden med löftet att öka dina chanser till ett föräldraskap utan fokuserar på övergången till och varandet i ett liv utan egna barn. Tillsammans utmanar vi samhällets felantaganden och problematiserar den barnnorm som försvårar smärtan vid barnlöshet och allt för ofta ger en skev syn på vuxna utan barn. Samtidigt är uppriktigheten med våra känslor inför det svåra ett fundament i vår gemenskap och tillsammans har vi en orientering mot att ge varandra stöd istället för lösningar.

Att läka är inte detsamma som att “komma över” en sorg. Läkning handlar om kapaciteten att hålla om oss själva när vi är med ofrånkomlig smärta. 

hands-in-circle-resize

Fokus i gruppen

Teori, gruppreflektioner, normmedvetenhet och praktisk tillämpning av tekniker för ett ökat självomhändertagande utforskas i en konfidentiell gemenskap där ingen av deltagarna har barn eller just nu kämpar för att få det. Syftet med upplägget är att stödja en varsam relation till våra kroppar och sinnen som kanske kämpar med tillstånd som sorg, utmattning och ibland även traumatisering som en följd av situationen. 

Med stor respekt för den djupa sorg och smärta som finns i gruppen, så gläntar vi också på dörren till nya möjligheter och ännu kanske oupptäckta vägar i våra liv. 

Body Of Belonging är inte en ersättning för andra viktiga insatser som du kan behöva just nu, men gruppens levda erfarenhet av och kunskap kring situationen kan vara ett viktigt komplement för trygghet i återhämtningen och inspiration på vägen.

Uppmaningen att “aldrig ge upp hoppet” är ibland betydligt mer destruktiv än att erbjuda stödet av en förstående gemenskap för att klara att faktiskt göra just det och då också kunna tillåta drömmarna att ta andra former än de förväntade.

Bakgrunden

Omgivningen upplyser oss ihärdigt om att livet inte blir detsamma efter att vi fått barn lika väl som att ett föräldraskap är det enda som ger livet sann mening. Samtidigt saknas kunskapen om att livet inte blir detsamma efter att vi inte kunnat få barn heller (om vi önskat det) och att livets mening inte kommer i bara en form.  Vården lägger stort fokus på att erbjuda stöd så länge fertilitesförsök pågår och till de nyblivna föräldrar som så behöver, medan stödet till föräldrarna som förlorat barnen de drömde om allt för ofta uteblir. När det därtill råder stor brist på förebilder och förståelse i samhället i stort så blir platser där vi får tillhöra en majoritet med andra som förstår oss på djupet ännu viktigare. Body of Belonging har skapats som ett bidrag till att fylla en lucka som är fortsatt omfattande såväl inom ramen för vården som utanför den. 

Barnlöshet vs Barnfrihet

Barnlöshet innebär att vi vill ha barn men (av någon av oräkneligt många anledningar) inte har möjlighet att få det. Barnfrihet innebär att vi aldrig velat ha barn eller över tid landat i att vilja leva våra liv utan egna barn. Bägge grupper kan vara utsatta för samhällets felantaganden med smärtan som kan följa med det, men avseende programmet Body Of Belonging så fokuserar vi i huvudsak på den ofrivilliga barnlösheten.

priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash (1)

Vad kan vara grund för deltagande?

Du vill inte ge dig in i eller är i avslutning av assisterade fertilitetsförsök och andra former av hopp om barn, för att istället hitta tillbaka till livet här och nu.

Du anklagar dig för att ha ”levt livet fel” eller utvecklat en smärtsam relation till din kropp när ilskan över den svåra situation du befinner dig i har riktats inåt mot dig själv.

Du känner ensamhet och utanförskap i ditt sammanhang och lider kanske av att inte kunna referera till rollen som förälder i en kontext med stark barnnorm. 

Du är äldre och har fått ont i gamla sår när vännernas prat om barn övergår till fokus på barnbarn.

Du är intresserad av hur vi kan ta hand om kropp och sinne för att orka bära den sorgeprocess som du kanske befinner dig i just nu (och som är viktig för att ta dig vidare).

Upplägg

Under ett inledande individuellt samtal får du bekanta dig med mig som ledare och vi kan tillsammans avgöra om det är lämpligt för dig att gå in i programmet just nu. 

Body Of Belonging omfattar åtta gruppträffar på 2,5 timmar/tillfälle. 

Vid varje träff erhåller du skriftligt material för hemarbete tänkt att hjälpa dig att hålla processen levande genom vår tid tillsammans. Inkluderat är också övningar som stärker ett hjälpsamt förhållningssätt till kropp och känslor. 

LEAF 5

Du som drömde om att bli förälder men inte fått träffa ditt barn har inte velat för lite eller levt livet fel. Smärta betyder inte att det här kunnat vara på ett annat sätt om du bara gjort rätt. Du är inte ett problem som ska lösas. Du är i en sorgeprocess som med stöd kan bli lättare att bära.

Intresseanmälan

Nästa omgång av Body Of Belonging är ännu ej schemalagd. Om du har intresse av deltagande är du välkommen att fylla i formuläret nedan så kontaktar jag dig med mer information. Notera att kontaktvägen inte är krypterad och att känslig information bör utelämnas.