GRUPPER

Mer detaljerad inforation kommer senare under våren 2019! 

BODYFULNESS


 

ett program för ökad kroppskännedom och självmedkänsla

 


MINDFULNESS-BASERAD STRESSREDUKTION (MBSR) 

evidensbaserat 
8-veckorsprogram


MINDFUL MOVES rörelse för ökad kroppsnärvaro