GRUPPER

Mer detaljerad inforation kommer senare under våren 2019! 

BODYFULNESS
 

ett program för ökad kroppskännedom och självmedkänsla

 

MINDFULNESS-BASERAD STRESSREDUKTION (MBSR) 

evidensbaserat 
8-veckorsprogram

MINDFUL MOVES 

grundande rörelseträning för ökad kroppsnärvaro