Fysisk aktivitet & träning

Det faktum att vi idag rör betydligt mindre på oss och ofta hamnar i stillasittande har under de senaste 20 åren kommit att bli landets allra största folkhälsoproblem. Samtidigt kan forskningen tydligt visa att fysisk aktivitet främjar hälsa hos  våra kroppar som är byggda för rörelse. Träning är särskilt effektivt som del av behandling och förebyggande av lätt eller måttlig depression och ångest. 

Men, oavsett hur väl vi vet att aktivitet och rörelse är bra för hälsan så kan det vara svårt att komma igång. Fokusera därför på att börja mjukt och minska stillasittandet istället för att köpa ett dyrt gymkort som utnyttjas ett fåtal gånger för att sedan lämna ett berg av dåligt samvete efter sig. Utforska möjligheterna att ta trapporna istället för hissen, stig av bussen en hållplats längre bort från jobbet och att gå en skogspromenad på din lediga dag. Allt räknas och forskningen har visat att vi kan stödja kroppen genom hela livet med fysisk aktivitet oavsett ålder. Det är aldrig för sent att börja! 

Lika sant som att rörelse är receptet för mycket så är det att lära sig respektera kroppens signaler och förstå vikten av återhämtning. Det är inte ovanligt att träningen blir så slitsam och intensiv att den bryter ner kroppen istället för att stärka den. Om vi märker att vi blir mer sårbara än pigga av den träning omgivningen uppmanar oss till och då är det viktigt att ta kontakt med utbildad personal för utredning och vägledning. Massmedia tenderar att sprida bilden av att träning som lösningen på precis allt, desto hårdare desto bättre, men det kan ibland vara precis tvärtom. Träningen blir skadlig.

I mitt arbete som fysioterapeut är det en naturlig del att tänka kring hur rörelse och träning kan vara stödjande i både förebyggande syfte och som läkning. Grunden i mitt förhållningssätt är att jag vill hjälpa dig att hitta aktiviteter som får dig att tycka mer om dig själv än motsatsen och där du utvecklar ett kärleksfullt förhållningssätt till både kroppen och träningen. I det ingår att arbeta med balans i aktiviteterna och heller inte överträna oss till sjukdom eller känsloavstängning. 
 

Training gives us an outlet for suppressed energies created by stress and thus tones the spirit just as exercise conditions the body.
 

Klicka på bilden för förstoring.
Bilden hämtad från folkhalsan.fi

Läs gärna broschyren "Våra kroppar är gjorda för rörelse": 

Behöver du stöd i att komma igång med eller att balansera nivå av rörelse och träning för att främja ditt välmående? Hör gärna av dig så talas vi vid kring möjligheter. Notera att kontaktvägen inte är krypterad, så utelämna känslig information. E-post: info@bodyfulness.se