Om ordet Bodyfulness
 

Bodyfulness som begrepp pekar mot den ursprungliga betydelsen av ordet mindfulness och den djupa respekten för kroppens visdom. För att kunna öka vår tillit till oss själva, stärka vår förmåga till självomhändertagande och vår medkänsla med såväl oss själva som andra behöver vi få en tillräckligt god relation till kroppen och vad den förmedlar. När vi kan komma i djupare kontakt med vad som händer i stunden kan vi notera hur vi reagerar på det som händer och långsiktigt lära oss hur vi på mest hjälpsamma sätt kan förhålla oss till livet som det faktiskt är. I den utövningen blir kroppen mindre av en bångstyrig sak vi har äger och kanske känner skam över att inte kunna kontrollera, för att istället bli upplevelsen av livet som lever genom oss och som vi kan lära oss att samarbeta med. 
 

Om mina erbjudanden till dig
 

Jag är legitimerad fysioterapeut med en specialistexamen i mental hälsa och grundutbildning i psykoterapi. Därutöver är jag också utbildad lärare i mindfulness/MBSR från UMASS Memorial och Brown Mindfulness Center i USA, där ursprunget till programmet mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) finns. Mina erbjudanden omfattar både individuellt arbete och gruppaktiviteter, riktat till såväl privatpersoner som företag. En individuell kontakt kan grunda sig på ditt behov av rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa, förebyggande insatser eller självutforskande. Besöken inleds alltid med en utredning vilken kan omfatta flera sessioner där såväl besvär som resurser utforskas. Därefter kan vi avgöra om de behandlingar jag erbjuder är lämpliga för dig och, om så, lägga upp en planering tillsammans. Insatserna består ofta av en kombination av flera olika metoder. Grupperna jag leder inom såväl sjuk- som friskvård har sin bas i kroppsnärvaro och medveten närvaro med anpassning efter individuella behov hos deltagarna. Till företag kan jag erbjuda såväl kortare inspirationsföreläsningar som workshops eller längre samarbeten. Välkommen att höra av dig så kan vi tala vidare kring dina specifika behov och önskemål. 

FYSIOTERAPI

Fysioterapi med specialiseringen mental hälsa (tidigare kallat psykosomatisk sjukgymnastik) 

Läs mer här >> 

MINDFULNESS & MEDITATION

Här kan du fördjupa dig i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) och andra gruppaktiviteter med mindfulnessmeditation som bas. 

Läs mer här >>

I mitt arbete med kroppsbaserad behandling och meditation har det blivit en naturlig fortsättning att fördjupa mig i samtalet och relationen som läkande krafter. Detta också för att verka för trygghet i vad jag erbjuder avseende både individuella besök och grupper.

Läs mer här >>

Inom fysioterapin är det en naturlig del att tänka kring hur rörelse kan stödja oss både förebyggande och vid läkning. Grunden i mitt förhållningssätt är att jag vill hjälpa dig att hitta aktiviteter som får dig att tycka mer om dig själv och där du utvecklar ett kärleksfullt förhållningssätt till både kroppen och träningen.

Läs mer här >>


Notera att ingen av erbjudna aktiviteter och behandlingar ersätter rekommenderad psykiatrisk, psykoterapeutisk eller farmakologisk behandling.