Kroppen är inte en sak vi äger utan upplevelsen av livet som lever oss.
 

Bodyfulness som begrepp pekar mot den ursprungliga betydelsen av ordet mindfulness och betonar en djup respekt för kroppens visdom vilken tyvärr ofta går förlorad såväl i kontemplativ utövning som i terapi, forskning och samhälle av idag. För att öka vår tillit till oss själva, stärka vår förmåga till självomhändertagande och vår medkänsla med såväl oss själva som andra behöver vi få en tillräckligt god kontakt med kroppen och vad den förmedlar. Vi behöver stunder av vila från jakten på lösningar av problem för att inse att vi inte är problem som ska lösas. Allt vi upplever är uttryck i den föränderliga natur som vi är del av. När vi kan komma i djupare kontakt med vad som händer i stunden kan vi notera hur vi reagerar på det som händer och långsiktigt lära oss hur vi på mest hjälpsamma sätt kan förhålla oss till det som händer. I den utövningen blir kroppen mindre av en sak vi har äger och kanske känner skam över att inte kunna styra, för att istället bli upplevelsen av livet som lever genom oss och som vi kan lära oss att samarbeta med. 

Notera att ingen av erbjudna aktiviteter och behandlingar ersätter rekommenderad psykiatrisk, psykoterapeutisk eller farmakologisk behandling.

INDIVIDUELLT 

Ett individuellt arbete kan grunda sig i ditt behov av rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa eller förebyggande insatser. Besöken inleds alltid med en utredning vilken kan omfatta flera sessioner och där såväl besvär som resurser utforskas. Därefter kan vi avgöra om de behandlingar jag erbjuder är lämpliga för dig och om så lägga upp en planering tillsammans. Insatserna består ofta av en kombination av flera olika metoder.

Idag är jag huvudsakligen verksam på att eget avtal inom vårdvalet i Region Stockholm. Tillsammans med sex kollegor driver jag Tavastkliniken på Södermalm där vi behandlar  stressrelaterad problematik och andra former av psykisk ohälsa. Detta gör också att jag endast tar emot klienter individuellt i privat regi i begränsad omfattning.


Läs mer >>

GRUPPER 

Det är många gånger betydligt lättare för oss att lära oss nya saker med stöd av andra i en grupp och gemenskapen kan också vara viktig när det kommer till att upprätthålla hjälpsam utövning över tid. Jag erbjuder ffa meditations- och mindfulness-baserade grupper i olika former där jag lägger en stor vikt vid övningen av kroppskännedom och självmedkänsla. Jag har tillåtelse att leda programmet Mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) efter lärarutbildningen på Center for Mindfulness at the University of Massachusetts Medical School, USA, där jag nu är i slutfasen av certifieringsprocessen. Jag håller också rörelsegrupper för främjad kroppsnärvaro och ofta med inriktning på att introducera fysisk aktivitet som ett led i en förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.Läs mer >> 

FÖRETAG 

Jag arbetar huvudsakligen inom ramen för vården med fokus på stressrelaterad ohälsa i olika former, men bidrar gärna med anpassade tjänster till dig som arbetsgivare. 
Kanske handlar det om kortare inspirationsföreläsningar, workshops eller ett längre samarbete. Hör av dig så talar vi vidare kring dina behov! 

Mail: info@bodyfulness.se


Läs mer >>