Meditationskväll 2020-11-12

Att strö glitter i sår - reflektioner kring toxisk positivitet
 

Längd: 38 min 

Sann läkning kräver uppriktighet. Det stöd vi behöver är att få vara sanna inför oss själva avseende hur livet påverkar oss utan krav på att omskriva det till något som är bekvämare för mottagaren. Den toxiska positiviteten handlar om att vi istället ska träna oss på att låtsas. Den säger att huvudfokus ska ligga på att försöka passa in i en mall där sorg, ilska, oro, skam och rädsla är "negativt" och något vi ska ta oss bort från så fort som möjligt (för att mottagaren av vår berättelse står inte ut att vara med den delen av verkligheten). Den toxiska positivteten klarar inte av att livet också omfattar lidande och i stunder kan vara väldigt utmanande. Om vi lägger fokus på att framstå som genomgående positiva, så blockerar vi fördjupad insikt och möjlighet till sann läkning. 

When you reach a stage where you can have a very dark and difficult experiece, without having to look on the "bright side", then you know that you have made progress on your healing journey. Because one significant measure of emotional health, is our capacity to tolerate all of our experiences without jumping to reactice reframes. You reach a stage where you can stretch to accomodate the truth of your lived experience. You have enough light inside, to own the shadow. And enough shadow inside, to own the light. / Jeff Brown 


Skrift och prat: Mona Gradin Wolvén