Företaget Bodyfulness drivs av mig,

Mona Gradin Wolvén, verksam leg. fysioterapeut/sjukgymnast sedan 2002 och magisterutbildad vid Karolinska Institutet med specialistkompetens i mental hälsa och en grundutbildning i psykoterapi från Linköpings Universitet. Jag är också certifierad lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) genom Mindfulness Center på Brown University efter en övergång från Center for Mindfulness på University of Massachusetts (idag: UMASS Memorial Health Care Center for Mindfulness) som utvecklat MBSR-programmet, vilket ligger till grund för merparten av vetenskaplig forskning på området mindfulness. Jag har ett stort intresse för existentiella frågor och en etablerad meditationsutövning sedan 14 år tillbaka med huvudsaklig grund i insiktsmeditation. Mina rötter finns i norra Lappland, men jag är sedan länge bosatt och yrkesverksam i Stockholm.