MEDITATIONSKVÄLLEN, tors 12/11

En gång i månaden erbjuder jag donationsbaserade meditationsträffar för att ge dig möjlighet att upprätthålla din utövning av kroppsmedvetandeträning och meditation i en grupp med stöd av andra. Nu kan du anmäla dig till träffen på torsdag 12/11 kl. 17:30 - 19:00. Detta med deltagande antingen i salen på Södermalm eller online hemifrån (konferensverktyget Zoom). 

Kvällens upplägg: 
- Stående kroppsmedvetandeövning / Landa & grunda
- Teoretisk reflektion
- Sittande meditation med och utan guidning
- Avrundning med information om donationsmöjlighet

Ledare: 
Mona Gradin Wolvén

Plats: 
Västgötagränd 19 på Södermalm i Stockholm - HITTA HIT 
eller hemifrån genom Zoom 

JAG ANMÄLER MIG TILL DELTAGANDE I SALEN:

JAG ANMÄLER MIG TILL DELTAGANDE ONLINE: