MEDITATIONSKVÄLLEN, fredag 16/4

En gång i månaden erbjuder jag donationsbaserade meditationsträffar för att ge dig möjlighet att upprätthålla din utövning av kroppsmedvetandeträning och meditation i en grupp med stöd av andra. Nu kan du anmäla dig till träffen på fredag 16/4 kl. 17:30 - 19:00. Ett litet fåtal platser finns i salen, men desto fler online.  

Kvällens upplägg: 
- Kroppsnärvaroövning / Landa & grunda
- Teoretiskt föredrag
- Sittande meditation med och utan guidning
- Avrundning med frågor och reflektioner

Kostnad: 
Träffarna har en fri kostnad, vilket innebär att du själv väljer vad du kan och vill bidra med ekonomiskt. Jag får ofta frågan kring ett riktpris som är svårt att ge då våra förutsättningar är så olika, men låt mig göra ett försök. Om vi tar meditationskvällen som exempel så kan prisbilden se ut som följande: 
- Välgörare: 250 kr och uppåt
- Hela kostnaden: 200 kr 
- Grundkostnad: 150 kr
- Mottagare av stöd: 50 kr och uppåt
Samtliga medel som inkommer under kvällen samlas i en summa som överförs till företagskontot där de hanteras som intäkter. 


Om du anmäler dig till deltaganade i salen (där platserna är begränsade) och sedan inte dyker upp alternativt avbokar senare än 48h så utgår en avgift på 250kr som fast summa.

Ledare: 
Mona Gradin Wolvén

Plats: 
Där det passar dig bäst online eller i salen på Södermalm (notera att det finns två olika anmälningsformulär)

JAG ANMÄLER MIG TILL DELTAGANDE ONLINE:

JAG ANMÄLER MIG TILL DELTAGANDE PÅ SÖDERMALM:

  • Jag är införstådd med att platserna i salen är kraftigt begränsade, varför avbokning senare än 48h innan träff genererar en avgift på 250kr.