I felt in need for a great pilgrimage, so I sat still for three days. /Hafiz

För dig som vill upprätthålla din utövning av kroppsmedvetenhet och meditation i sällskap av andra ordnar jag regelbundna meditationsträffar och retreats. Meditationskvällar/-mornar är vanligen donationsbaserade för att alla som vill ska kunna delta oaktat ekonomisk situation. Mitt mål är också att en gång per år möjliggöra för oss att gå in i en längre period av tyst retreat där vi bor över på en kursgård. Vid dessa tillfällen samverkar jag med erfarna vänner inom fältet för att kunna säkerställa ett tryggt hållande av en ofta intensiv utövning. Några av målen för våra retreats har genom åren varit Idöborg (Stockholms skärgård), Abisko (Lappland), Aurora Retreat (Junosuando, Tornedalen) och Mundekulla (Småland). 

loading...

AKTUELLA MEDITATIONSTRÄFFAR, KURSER & RETREATS: 

  • Meditationsträffar: Nästa gång på torsdag 30/1. Anmälan: info@bodyfulness.se 
  • Dagsretreat på Södermalm: Nästa gång på lördag 25 april kl. 09:30 - 15:30 Anmälan HÄR.
  • Mindfulness, a silent retreat 2020: 3-6 september på Barnens Ö i Stockholms skärgård. 
  • Mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) är ett åttaveckorsprogram som jag för närvarande ffa leder inom ramen för vården, men anmäl gärna ditt intresse så ställs du på en maillista med utskick över aktuella aktiviteter: info@bodyfulness.se 
Du ansluter till min maillista genom att skicka din adress till : info@bodyfulness.se