För dig som vill upprätthålla din utövning av kroppsmedvetenhet och meditation i sällskap av andra ordnar jag regelbundna meditationsträffar och retreats. Mitt mål är också att en gång per år möjliggöra för oss att gå in i en längre period av tyst retreat där vi bor över på en kursgård. Några av målen för våra retreats har genom åren varit Idöborg (Stockholms skärgård), Abisko (Lappland), Aurora Retreat (Junosuando, Tornedalen) och Mundekulla (Småland). 

loading...

AKTUELLA MEDITATIONSTRÄFFAR, KURSER & RETREATS: 

  • Kostnadsfria meditationsträffar online: Mer info HÄR.
  • Meditationskvällar: Nästa gång på måndag 18/5. 
  • Dagsretreat på Tyresö Slott. Anmälan: HÄR UPPSKJUTEN pga covid-19
  • Mindfulness, a silent retreat 2020: 3-6 september på Barnens Ö i Stockholms skärgård.                          More information: HERE
  • Mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) är ett åttaveckorsprogram som jag för närvarande ffa leder inom ramen för vården, men anmäl gärna ditt intresse så ställs du på en maillista med utskick över aktuella aktiviteter: info@bodyfulness.se 
Du ansluter till min maillista genom att skicka din adress till : info@bodyfulness.se