För dig som vill upprätthålla din utövning av kroppsmedvetenhet och meditation i sällskap av andra ordnar jag regelbundna meditationsträffar och retreats. Mitt mål är också att en gång per år möjliggöra för oss att gå in i en längre period av tyst retreat där vi bor över på en kursgård. Några av målen för våra retreats har genom åren varit Idöborg (Stockholms skärgård), Abisko (Lappland), Aurora Retreat (Junosuando, Tornedalen) och Mundekulla (Småland). 

loading...