BODY OF BELONGING

en läkande gemenskap för föräldrar som aldrig fick barn
 

The problem with the world is that we draw the circle of our family too smallPå måndag 22 februari kl. 17:00 startar det första stödprogrammet för personer som kämpar med konsekvenserna av ofrivillig och bestående barnlöshet. I en trygg gemenskap stödjer vi varandra i att påbörja eller fördjupa arbetet med att hitta tillbaka till våra kroppar, våra liv och våra möjligheter. Träffarna omfattar gruppsamtal, teori, praktiska övningar och kritisk granskning av felantaganden och samhällsnormer som förstärker och försvårar lidandet.

Välkommen att bli en del av en varm grupp av människor i varierande åldrar samlade runt erfarenheten av att inte ha fått drömmarna om att bli föräldrar uppfyllda. Ett lidande som ofta har föregåtts av perioder av hög stress, smärta och förluster. Detta därtill ofta försvårat av samhällets skadliga felantaganden och i många fall vårdens uteblivna stöd bortom fertilitetsbehandlingar. Det handlar också om en sorg som kan följa oss genom livets alla faser och därför aktualiseras igen när fokus i samtalen omkring oss övergår från att kretsa kring småbarnsår och skolgång till barnens vuxenliv och barnbarn.

Tillsammans kan vi ge varandra förståelse, hjälpsam spegling och stöd i att skapa eller återknyta till en vänlig relation till våra kroppar och oss själva inför resan på vår fortsatta väg framåt. Detta parallellt med ökad kunskap om hur stress, smärta och förluster påverkar våra kroppar och vilken hjälp som kan vara aktuell att komplettera våra läkande insatser med. 

Notera att detta inte är en gruppterapi utan en stödgrupp med fokus på gemenskap, ökad kunskap och tekniker för hantering och återhämtning. 

TIDER:
Måndagar kl. 17:00 - 19:30 med start 22/2 2021 

ANTAL TRÄFFAR:
Åtta gruppträffar och två individuella möten. 

LEDARE: Mona Gradin Wolvén 
Grundutbildning psykoterapi, leg. fysioterapeut med specialistexamen i mental hälsa och certifierad lärare i mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR). Primärt verksam på Tavastkliniken i Stockholm. 

DU SOM DELTAGARE...
längtar efter att träffa andra i samma situation för att få stöttning och en annan slags spegling än du kanske annars hittar. Du kanske har färgats av samhällets felantaganden så mycket att du själv har en negativ bild av andra personer utan barn, men är redo att ompröva den. Hur du hamnade här spelar ingen roll för deltagande. Kanske har du gått igenom mängder av behandlingar som misslyckats, kanske träffade du aldrig en person att försöka få barn med eller blev lämnad av/lämnade någon du levt med länge, kanske har du eller det tilltänkta barnets surrogatförälder drabbats av missfall, kanske nekades adoption eller så är det inte aktuellt för dig eller din partner, kanske väcktes din längtan för sent i livet, kanske har din partner fertilitetsproblem, kanske har sjukdom eller tidigare trauman förhindrat fokus på föräldraskap eller gjort det ointressant innan det var för sent. Kanske gjorde du abort vid tillfälle tidigare i livet eller avstod olika former av hjälp och därför tror att du inte har rätt att sörja och kämpar ensam med att dölja smärtan. Kanske faller din situation bäst in i beskrivningen av de (minst) 40-50 andra orsakerna som inte får plats att bli nedtecknade här?

Vad din bakgrund än är så, VARMT VÄLKOMMEN.Vi behöver just Dig, Din röst och Din berättelse i vår gemenskap! 

INTRESSEANMÄLAN