BODY OF BELONGING

en läkande gemenskap för föräldrar som aldrig fick barn
 

The problem with the world is that we draw the circle of our family too smallPå måndag den 2 november kl. 17:00 startar det första stödprogrammet för personer som kämpar med konsekvenserna av ofrivillig och bestående barnlöshet. I en trygg gemenskap stödjer vi varandra i arbetet att hitta tillbaka till våra kroppar, våra liv och våra möjligheter. Träffarna omfattar gruppsamtal, praktiska övningar och kritisk granskning av felantaganden och samhällsnormer som förstärker och försvårar lidandet. Och du, vi har roligt ihop också! 

Innerligt välkommen att bli en del av en varm och stark grupp av fantastiska människor i varierande åldrar samlade runt erfarenheten av att inte ha fått drömmarna om att bli föräldrar uppfyllda. Ett lidande som ofta omfattat perioder av hög stress, smärta och förluster som försvåras av samhällets skadliga felantaganden och vårdens uteblivna stöd bortom fertilitetsbehandlingar. Det handlar också om en sorg som kan följa oss genom livets alla faser och därför aktualiseras igen när fokus i samtalen omkring oss övergår från att kretsa kring småbarnsår och skolgång till barnens vuxenliv och barnbarn. Tillsammans kan vi ge varandra förståelse, hjälpsam spegling och stöd i att skapa eller återknyta till en vänlig relation till våra kroppar och oss själva inför resan på vår fortsatta väg framåt. 

Du är förmodligen ganska van vid att definieras och förenklas av personer som aldrig gått i dina skor (eller så pratar du aldrig om din situation för att slippa det) och i värsta fall har det börjat att inverka negativt på din självbild och ditt hopp inför framtiden. Skadliga påståenden såsom att det "alltid finns lösningar om man verkligen vill ha barn" eller att situationen beror på att du satsat för mycket på din karriär kan i värsta fall ha blivit vardagsmat. Oreflekterade skämt i stil med  "du kan få mina barn" eller antaganden om att du lever ett stressfritt liv utan ansvar och i ekonomiskt överflöd kan göra socialt umgänge till en dränerande företeelse snarare än att vara en källa till kraft och glädje. Det med risk för ökad isolering och nedstämdhet. 

Det är inte ovanligt att ofrivillig barnlöshet, till skillnad från barnfrihet, leder till en s.k. komplex sorg och traumatisering som vi behöver hjälp att läka. Samtidigt kanske du inte har kännedom om detta själv eftersom vården ännu har liten kunskap kring det. Här skapar vi en trygg samvaro där vi tittar närmare på kroppens naturliga reaktioner på förlust, men också vägarna mot läkning och ett liv med potential att vara lika rikt på glädje och mening som alla andras vare sig vi är föräldrar eller inte. 

TIDER:
Måndagar kl. 17:00 - 19:30 med start 2/11 2020 och avslut 25/1 2021 

ANTAL TRÄFFAR:
Åtta gruppträffar och två individuella möten. Ett antal uppehåll finns inräknat i schema som sträcker sig över jul och nyår. 

LEDARE: Mona Gradin Wolvén

DU SOM DELTAGARE ÄR...
en person som förmodligen inte alls vill ta del av programmet, eftersom du hellre hade levt ett liv med egna barn men har insett att det aldrig kommer att bli så. Kanske är dina fantasier kring de andra deltagarna inte särskilt positiva heller och du känner skam över hur du tror att du eventuellt kan bli betraktad själv. Hur du hamnade här spelar ingen roll för deltagande. Kanske har du gått igenom mängder av behandlingar som misslyckats, kanske träffade du aldrig en person att bilda barnfamilj med eller blev lämnad av/lämnade någon du levt med länge, kanske har du eller det tilltänkta barnets surrogatförälder drabbats av missfall, kanske nekades adoption eller så är det inte aktuellt för dig eller din partner, kanske väcktes din längtan för sent i livet, kanske har din partner fertilitetsproblem, kanske har sjukdom eller tidigare trauman förhindrat fokus på föräldraskap eller gjort det ointressant innan det var för sent. Kanske gjorde du abort vid tillfälle tidigare i livet eller avstod olika former av hjälp och därför tror att du inte har rätt att sörja och kämpar ensam med att dölja smärtan. Kanske faller din situation bäst in i beskrivningen av de (minst) 40-50 andra orsakerna som inte får plats att bli nedtecknade här. 

Vad din bakgrund än är så, VARMT VÄLKOMMEN.Vi behöver just Dig, Din röst och Din berättelse i vår gemenskap! Och du... vi har roligt också. 

INTRESSEANMÄLAN